De beste is KoKos barbeque

En de gevaarlijkste barbecue is… de gasbarbeque!

Hadden ze dat niet eerder kunnen zeggen? Vlees op gasbarbecues bevat drie keer zoveel levensgevaarlijke PAKs oftewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen dan vlees boven houtskool. PAKs zijn olie- en teerachtige, kankerverwekkende stoffen.

De in Frankrijk befaamde toxicoloog Jean-François Narbonne heeft het wel onderzocht. “Bij het bereiden van voedsel ontstaan nieuw gevormde verbindingen. Dat is onvermijdelijk. Sommige verbindingen zijn schadelijk voor de gezondheid”, aldus Narbonne.