Bodemverbeteraars

Toont alle 2 resultaten

Bodemverbeteraars

Alles begint met een goede bodem!

Een goede en gezonde bodem is de sleutel voor succesvol (biologisch) tuinieren. Bodemverbeteraars, potgronden en meststoffen …

Wat doet een bodemverbeteraar?

Een bodemverbeteraar (zoals koemestkorrel, plantenkorrel, …) verbetert de structuur van je grond.  Het zijn stoffen die aan de bodem toegevoegd worden zodat de planten beter groeien en gezonder zijn.

Dit zorgt ervoor dat het evenwicht terug hersteld wordt tussen lucht, water en de vaste deeltjes in je bodem.  Daardoor verhoogt de bodemvruchtbaarheid.

Soorten grond / bodem:

 1. Leemgrond is een perfecte grond qua structuur van de bodem.
 2. Zanderige grond wordt door de bodemverbeteraar meer samengeklit.
 3. Bodem van klei valt door de bodemverbeteraar beter uit elkaar, wordt wat losser gemaakt.

Maw kan het dus eigenlijk voor iedere bodem gebruikt worden.

Zo zorgt de bodemverbeteraar er dus voor dat er terug een evenwichtige structuur gevormd wordt.

De 2 essentiële zaken voor je bodem en planten zijn zowel lucht als vocht.

Wanneer welke bodemverbeteraar gebruiken?

Welke bodemverbeteraar(s) nodig is/zijn, en de toe te voegen hoeveelheid, hangt af van de bestaande bodemsamenstelling, het klimaat en de beoogde planten.

De volgende eigenschappen zijn van belang:

 • Structuur: een goede bodem bestaat uit 20-30 % lucht, 20-30% water en 30-50% vast bodemmateriaal. Lucht is belangrijk voor de zuurstofopname en koolstofdioxide-afgifte van de wortels. Menging met compost zorgt voor structuurverbetering.
 • Vermogen water vast te houden of door te laten: aan bodems die te weinig water vasthouden, bijvoorbeeld zandgronden, kan klei, vermiculiet, hydrogel of gesnipperde schors toegevoegd worden zodat meer water vastgehouden wordt. Bodems die te veel water vasthouden, bijvoorbeeld dichte klei, kunnen verbeterd worden met een natuurlijke compost, of door ploegen.
 • Meststoffen (voedingsstoffen): o.a. stikstof, kalium, fosfor, magnesium, in te brengen door turfmest, mest, compost of kunstmest.
 • Sporenelementen, deze komen in de natuurlijke meststoffen voor.
 • Zuurgraad: door toevoegen van kalksteen (calciumcarbonaat) of gips (calciumsulfaat) wordt de grond minder zuur.

Vele problemen die in tuinen optreden kan liggen aan een slechte bodemstructuur.

  Bijvoorbeeld:

 • slechte opname voedingselementen
 • afsterven van planten
 • overmaat aan vocht in de toplaag,
 • niet dichtgroeien van de grasmat

Echter na de aanleg is het niet meer eenvoudig en soms zelfs onmogelijk om onder de grasmat of tussen de sierplanten de bodemstructuur te verbeteren.

Daarom is de aanleg van een gazon of het aan- of verplanten van sierplanten het ideale, en vaak enige, moment om naast gepaste grondbewerking ook een veilig organisch bodem verbeterend middel in te brengen.

Verlies deze stap dus zeker niet uit het oog!

Bodemverbeteraars meer energie en structuur voor de bodem in jouw tuin.

Dus gewoon weg voedselrijke grond waarop planten en gewassen makkelijk kunnen groeien.