Politique de confidentialité

Dit is het privacy beleid van
WOODcom
Klinkaardstraat 210 b001
B-2950 Kapellen

Wie zijn wij ?

Wij zijn een online webwinkel onder de benaming WOODcom – HOTdevil en FarmComfort en verwerken de gegevens van onze klanten voor de afhandeling en levering van bestellingen die zij doorgeven via onze website.
Onze klanten bieden ons vrijwillig hun gegevens aan.
De verwerking van uw gegevens is voor ons noodzakelijk om uw bestelling correct te kunnen leveren en uw betaling correct te kunnen verwerken.

Gegevensverzameling

 • Bij het bezoeken van de verschillende websites van WOODcom,  worden een beperkt aantal anonieme gegevens verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons cookiebeleid.
 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht om onze website te bezoeken.
 • Indien u contact met ons opneemt via onze website, zullen wij uw gegevens gebruiken om u te antwoorden en/of te informeren.
 • Alle gegevens die WOODcom ontvangt zullen steeds in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 verwerkt worden.
 • WOODcom geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij in het kader van een uitdrukkelijke contractuele overeenkomst of wettelijke verplichtingen.
 • Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van uw bestelling.

Werkwijze

Als zijnde een webwinkel ontvangt WOODcom van haar klanten steeds persoonsinformatie in het kader van het uitoefenen van het contract met hen; meer bepaald de levering, facturatie en betalingsverwerking van de door hen bestelde goederen.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden zoals direct marketing gebruikt tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker van de gegevens.
Wij gaan steeds op vertrouwelijke wijze met de gegevens van onze klanten om en zullen hen zoveel mogelijk bijstaan in de uitoefening van hun rechten.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en WOODcom
Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 5 jaar na het doen van de bestelling bewaard.
Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de BTW- en belastingwetgeving worden tot 10 jaar bewaard.

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 hebben natuurlijke personen de hierna opgesomde rechten. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons steeds contacteren. Wij zullen dan bekijken wat mogelijk is in het kader van onze contractuele uitvoering.

Recht van inzage

U heeft steeds het recht om te weten of zijn persoonsgegevens verwerkt worden en hiervan inzage te vragen.

Recht op rectificatie

Indien u merkt dat uw gegevens onjuist zijn, kan u ons steeds verzoeken deze te corrigeren.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om te verzoeken tot het vergeten van uw gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken tot het beperken van de gegevens die verwerkt worden.
Wij, WOODcom, verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, meer bepaald de levering, facturatie en betalingsverwerking.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te verzoeken.

Recht van bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Klachten

U kan in het geval van klachten zich steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

Inlichtingen en vragen i.v.m. ons privacy beleid kan u steeds sturen naar privacy@hotdevil.eu.
Onze functionaris voor gegevensbescherming kan u bereiken via DPO@hotdevil.eu

Cookiebeleid

De website van WOODcom maakt gebruik van cookies.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden.
  De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden.
  Wanneer u onze site bezoekt, wordt een sessie-id. bijgehouden zodat u de volgende keer wanneer u ons bezoekt, die niet meer hoeft in te geven.
  Verder maken wij ook gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken dit om het gebruik van onze website te analyseren en deze nog beter te maken.
  Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
 • U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.
 • De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

Paiements: 
par virement ou carte bancaire   Nous acceptons: