HOEVEELHEID BOOMSCHORS BEREKENEN

Hoeveel schors u precies nodig heeft voor het bedekken van uw tuin, hangt af van een aantal factoren. We noemen ze hieronder:

De oppervlakte (lengte x breedte) van uw tuin;
Het wel of niet gebruiken van antiworteldoek;
De dikte van de boomschors;
Het bodemtype.
Elke situatie vereist een andere laagdikte. Een laagdikte van acht centimeter is voldoende als u in een gebied woont waar zandleem of kleigrond ligt.
Een zandgrond is gebaat bij een laagdikte van tien centimeter.

Te bedekken oppervlakte

versleep de pointer en selecteer de oppervlakte

1 m²
150 m²

breedte oppervlakte (optioneel)

waarde moet groter dan 0 zijn

lengte oppervlakte (optioneel)

waarde moet groter dan 0 zijn

Dikte schorslaag

beweeg de pointer

6 cm
10 cm
cm

TOTAAL VOLUME

liter

HOEVEELHEID SCHORS DIE U NODIG HEEFT

aantal zakken schors

aantal palletten Pinus Maritima

palletten (exact)

palletten EN
zakken

aantal palletten Sylvestris

palletten (exact)

palletten EN
zakken