Energiepremie Pellets

Zoals de meeste onder jullie al vernomen hebben zal je vandaag eenmalig een energiecheque kunnen aanvragen van 250€ bij de Federale Overheidsdienst Economie, ook als u nu bestelt zelfs.

De financiële steun geldt voor de aankoop van ten minste 500kg houtpellets in de periode van 1 juni 2022 tot 31 maart 2023.
Daarom hebben wij de gewichten van onze halve paletten nu al aangepast naar 500kg, zodat jullie zeker van de premie kunnen genieten.

 

De pellet premie van 250 euro netto

  • wordt eenmalig en forfaitair toegekend;
  • is bestemd voor huishoudens die pellets gebruiken voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats;
  • is bestemd voor huishoudens die tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 een levering van pellets in bulk van een bedrijf hebben ontvangen;
  • gaat om ten minste 500 kg pellets die door een bedrijf geleverd zijn via een blaaswagen of op paletten;
  • is niet beschikbaar voor burgers die de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan), het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas ontvangen.

Voor de aanvraag is er een bewijs van betaling nodig (die u kan aanvragen bij uw bank) en de factuur van uw bestelling (die kan u aanvragen bij ons op het mailadres: accounting@woodcom.eu (zet zeker je naam en adres en indien je nog weet de bestelnummer)). De aanvraag moet – net zoals die voor de mazout- en propaancheque – binnen zijn voor 30 april 2023.

De tegemoetkoming is niet combineerbaar met de premie voor stookolie of propaangas, wel met het basispakket elektriciteit, als aan de voorwaarden voldaan is.  Het is niet combineerbaar met het basispakket gas.  Wie het sociaal tarief geniet, komt niet in aanmerking voor de pellet cheque.

De eenmalige, forfaitaire premie zal digitaal kunnen worden aangevraagd, maar daarnaast wordt ook een papieren aanvraagformulier voorzien door de FOD Economie.

Uitleg FOD Economie: ENERGIEPREMIE.

Ze vragen ook om KBO leverancier in te geven dit is ons BTW nummer : BE0436209493

Aanvraag hoe vraag je de pellet premie aan?

U kunt uw aanvraag voor de pellet premie online indienen via het elektronisch platform.

Online aanvragen is de snelste manier om de premie te ontvangen.

U kunt uw aanvraag ook op papier indienen.
Let op, er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

Druk het aanvraagformulier af, of vraag het aan uw verdeler, en stuur uw ingevulde en ondertekende formulier evenals de bijlagen voor 30 april 2023 per aangetekende zending naar het het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Pelletpremie 250 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

 

Wie kan ik contacteren als ik andere vragen heb over de pellet premie van 250 euro?

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met ons Contact Center.

Het Contact Center is het contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

 

Betalingen: per overschrijving of met kaart via:  Wij aanvaarden: